Paralelno programiranje s Parallel.For i Parallel.ForEach u C#-u

Jednostavan način da ubrzamo for i foreach petlje je koristeći paralelno programiranje odnosno Parallel.For i Parallel.ForEach. Tako će se pojedine iteracije petlje izvršavati paralelno u više threadova, a pri tome ne trebamo sami brinuti o threadovima. Koliko ubrzanje ćemo postići ovisi o C# kodu unutar tijela petlje. Korištenjem Parallel.For i Parallel.ForEach možemo i usporiti C# kod u slučaju kada u…