Izašla je peta verzija BizDataX software rješenja. Od ove verzije pa na dalje BizDataX ima mogućnost maskiranja podataka putem web sučelja (web aplikacija za maskiranje podataka).

BizDataX je end-to-end rješenje za anonimizaciju i maskiranje podataka sastavljeno od dvije ključne komponente: Portal i Dizajner.

  1. BizDataX Portalweb aplikacija za upravljanje projektima maskiranja podataka. Funkcionalnosti sadržane do verzije v5.0: kreiranje data sourcea, učitavanje evironmenta, subsetting podataka, traženje osjetljivih podataka, kreiranje specifikacije, izvršavanje data masking paketa kreiranog u Designeru.
  2. BizDataX Dizajnerdodatak za Microsoft Visual Studio koji omogućava slaganje paketa za maskiranje podataka ili generiranje sintetičkih podataka.

Kreiranje paketa za maskiranje do ove verzije bilo je moguće samo kroz Dizajner za koji nam je potreban Visual studio. Plan je bio omogućiti korisnicima definiranje i konfiguriranje pravila anonimizacije na web sučelju, kako bi imali sve funkcionalnosti u jednoj komponenti, BizDataX Portalu. BizDataX tako postaje web aplikacija za maskiranje podataka. Velika novost je maskiranje podataka na web sučelju te je moguće i bez BizDataX Designera napraviti maskiranje podataka.

Što maskiranje podataka na web aplikaciji znači za tebe?

Ono što će se prvo primijetiti je svakako promijenjena tematika portala; prethodno napisana objašnjenja polja i funkcionalnosti dodana su u opis alata pored polja Tooltip.


Wizard function

Funkcionalnost „Specifikacija“ je uklonjena i zamijenjena novom funkcijom „Wizard“, koji se nalazi pod opcijom „Data masking“. Naglasak verzije 5.0 su dvije nove funkcionalnosti: Add-ons i maskiranje podataka na Portalu.

„Add-ons“ funkcionalnost 

Prilikom instalacije, u nižim verzijama, bilo je potrebno učitati NuGet pakete potrebne za rad sa podržanim bazama podataka. Ukoliko NuGet nije učitan prilikom instalacije, nije ga bilo jednostavno kasnije registrirati. Kroz „Add-ons“ funkcionalnost, sada lako registriramo pakete koji su potrebni za rad s podržanim bazama podataka („Analyzer“), bez potrebe za ponovnom instalacijom. U svakom trenutku je lako dodati novi NuGet, ukoliko je potreban za rad.Add-ons functionality

Funkcionalnost „Add-ons“ također služi za registriranje paketa za pronalaženje specifičnih osjetljivih podataka („Discoverers“) i pakete za izradu specifičnih maskiranja podataka („Generators“). Generatori su potrebni da bi mogli napraviti maskiranje podataka na Portalu te je bilo ključno razviti Add-ons funkcionalnost.Add-ons functionality

„Discoverer“ uključuje razne algoritme za pronalaženje osjetljivih podataka kao što su: imena, prezimena, adrese, nacionalni identifikacijski brojevi raznih zemalja, brojeve kreditnih kartica, … No, ako ne postoji „Discoverer“ za pretragu nekog specifičnog podatka dovoljno je isprogramirati algoritam i .dll registrirati kroz Add-ons.

Na isti način „Generators“ uključuju razne načine i algoritme maskiranja i generiranja pojedinih vrsta podataka: imena, prezimena, e-mail adresa, decimalnih brojeva, brojeve u određenom rasponu, imena firmi, nacionalnih identifikacijskih brojeva, datuma, … Svaki klijent ima neki specifičan podatak koji treba maskirati na specifičan način za koji se razvija algoritam i na jednostavan način ga se registrira kroz Add-ons funkcionalnost.

Pogledajte video kako se koristi Add-ons funkcionalnost: Add-ons registration on Portal v5.0

Design Data Masking Plan

Nakon što se pronađu mjesta gdje se nalaze osjetljivi podaci, koristeći funkcionalnost „Sensitive data discovery“, idući korak je maskiranje podataka.

  1. Jednostavnim koracima kroz Wizard izaberemo tablice i polja koja želimo maskirati.
  2. Za svaki stupac odaberemo način na koji ga želimo maskirati, birajući već gotove Generatore koje smo unijeli kroz Add-ons funkcionalnost.

Uz unos automatskih konstanti (Empty (“”) ili Null (null)) podržava se također unos custom vrijednosti. Custom vrijednosti omogućavaju unos funkcija koje se mogu zapisati u C# kodu ili unos vlastite konstante.

Design data masking plan

Generatori nude i opciju odabira input vrijednosti, kao i opciju „Repeater key“ koja definira koji će podaci biti maskirani istim vrijednostima pomoću repetitora. Na taj način BizDataX podržava integritet referentnih podataka. Isto tako i dalje je podržana funkcionalnost Restartability. Restartability omogućuje ponovno pokretanje izvršenja paketa od točke na kojoj je prethodni pokušaj izvršenja prekinut i iz nekog razloga zaustavljen.Design data masking plan

Zadnji korak Wizarda je sam pregled („Overview“) koji je vidljiv i nakon što zatvorimo kreiranje Plana. Svaki napravljeni plan može se naknadno ažurirati i mijenjati, kroz pregled ili prema navigacijskom meniju.

Pogledajte video kako maskirati podatke u BizDataX Portalu: Data masking on Portal v5.0

Pregled plana - web aplikacij za maskiranje podataka

Na identičan način, kroz Portal BizDataX može generirati sintetičke podatke u slučajevima kad:

  • nemate dovoljno podataka,
  • želite povećati skup podataka ili
  • uopće nemate podataka za testiranje.

Sintetički podaci generiraju se na temelju pravih podataka i pravila. Generirani podaci su identični stvarnim podacima, npr. ‘ime’ će uvijek biti generirano kao stvarno ime, ‘Osobni identifikacijski broj’ (OIB) će biti prepoznat kao stvarni OIB, ‘broj kreditne kartice’ biti će prepoznat kao ispravan broj kreditne kartice, …

Pogledajte kroz napravljeni video kako se generiraju sintetički podaci u BizDataX Portalu: Generiranje sintetičkih podataka u Portalu v5.0 

Maskiranje podataka u BizDataX Designer-u

U ovoj verziji naglasak je na unaprjeđenju Portala i njegovih mogućnosti. BizDataX Designer poboljšan je ažuriranjima. Jedna od bitnijih funkcionalnosti koja je dodana su automatski repetitori temeljeni na foreign keyu. To znači da kada se maskira stupac koji ima foreign key, ključ i naziv repetitora postavljaju se automatski.

Pogledajte video kako se kroz Visual studio maskiraju osjetljivi podaci i kako generirati sintetičke podatke:

·         Data Masking in Designer

·         Synthetic Data Generation in Designer

Zašto web aplikacija za maskiranje podataka?

Korištenje Visual Studija kao alata za dizajniranje paketa za maskiranje pokazalo se kao neprikladno rješenje. Posebno je neprikladno za klijente koji nisu upoznati s programiranjem. Portal i nove funkcionalnosti pomažu korisnicima biti produktivniji i brži prilikom procesa maskiranja podataka. Ovdje možete pogledati prethodne BizDataX verzije kao i uspješne implementacije BizDataX web aplikacije za maskiranje podataka. 

Pogledajte i slobodno preuzmite našu wiki dokumentaciju.

Slobodno nas kontaktirajte, rado ćemo organizirati Proof of Concept i pokazati kako BizDataX radi i na Vašim podacima.

Za više informacija posjetite našu specijaliziranu stranicu za maskiranje podataka i anonimizaciju.

What's your reaction?

Leave a comment