Ekobit logo

Ekobit objava rezultata 2021. godina

Skraćeni račun dobiti i gubitka, EKOBIT U tisućama HRK 2020 2021 △ △% Ukupni prihodi 20.160 24.458 4.298 21% Poslovni prihodi 19.558 24.404 4.845 25% Ostali prihodi 602 55 (548) -91% Ukupni troškovi 15.962 19.871 3.909 24% Troškovi prodane robe i usluga 1.361 1.642 281 21% Troškovi osoblja 12.222 15.074 2.851 23% Ostali poslovni troškovi 2.379 3.156 777 33% EBITDA…